Školní družina

Školní družina patří mezi zařízení pro zájmové vzdělávání a podmínky provozu určuje vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Není volným pokračováním školního vyučování.
Hlavním úkolem i cílem se stávají zájmové činnosti, odpočinek a rekreace v době po vyučování.

Telefonní číslo ŠD: 605 352 342

Provoz školní družiny:
6.15 – 7.45 hod
11.25 – 16.30 hod


I. oddělení – Sovičky – děti z 1.B a 2.A
II. oddělení – Motýlci – děti z 1.A a 2.B
III. oddělení – Včelky – děti z 2.A, 2.B, 3.A a 3.B

Ranní činnost probíhá v jedné družině. Do ranní družiny přicházejí děti do 7.15 hod brankou u ŠD.

Odpoledne si děti můžete vyzvedávat u hlavního vchodu do školy, nebo u branky ŠD. 

Poplatky v ŠD: 
Výše platby je 2 000 Kč za rok.

Platba se provádí ve dvou splátkách 
– 1. platba do konce září ( září – prosinec – 800 Kč)
– 2. platba do konce ledna ( leden – červen – 1200 Kč)

Poplatky jsou prováděny bezhotovostní platbou na
číslo účtu 30015-1205504389/0800
variabilní symbol 100
do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

Vnitřní řád ŠD
Školní vzdělávací program ŠD
Plán školní družiny